TRYSKÁNÍ KOVŮ

Proces tryskání kovů, známý také jako pískování, je založen na kombinaci vysokého tlaku vzduchu, abrazivních částic a trysky. Abrazivo je při tryskání vrháno na povrch kovového produktu, čímž se dosáhne:

  • Odstranění nečistot a otřepků
  • Zbavení povrchu koroze
  • Zdrsnění povrchu

Proto je žádoucí tryskání provádět například před lakováním nebo jinými typy povrchové úpravy kovů.