TUBES

Zliner, s.r.o. is supplier of hot rolled seamless tubes according following standards and purposes of using:

 
EN 10255 - M / S 195                        Medium-weight threaded seamless steel tubes
OD range   21.3 – 114.3 mm

EN 10216 - 1 / P 235 TR2                Seamless steel tubes for operating under pressure with specific  room
EN 10220                                               temperature properties
OD range   21.3 – 508 mm

EN 10216 - 2 / P 235 GH TC1         Seamless steel tubes for operating under pressure with specific 
EN 10220                                               high - temperature properties
OD range   21.3 – 508 mm

EN 10297 - 1 / E 355 N                     Seamless steel tubes for mechanical structures and general
EN 10210 - 1 / S 355 J2H                machine building and in general machinery
OD range   21.3 – 508 mm
 

If you have any questions or need further information, please feel free to contact us

HUTNÍ MATERIÁL 

Zliner, s.r.o. dodavatel za tepla válcovaných bezešvých trubek podle následujících norem a způsobu použití:

 
EN 10255 - M / S 195                     Bezešvé, závitové trubky “medium” vhodné zejména k vedení kapalin  
OD range   21.3 – 114.3 mm         
 
EN 10216 - 1 / P 235 TR2             Bezešvé trubky vhodné k tlakovému vedení kapalin a plynů při pokojové teplotě
EN 10220                                     
OD range   21.3 – 508 mm
 
EN 10216 - 2 / P 235 GH TC1       Bezešvé trubky vhodné k tlakovému vedení kapalin a plynů
EN 10220                                             při vysokých teplotách jako např. rozvody páry a tepelné výměníky   
OD range   21.3 – 508 mm
 
EN 10297 - 1 / E 355 N                   Bezešvé trubky “mechanické” vhodné ke stavbě strojů a zařízení a obecnému
EN 10210 - 1 / S 355 J2H              použití  ve strojírenství      
OD range   21.3 – 508 mm